Logo
До статей

Владислав Рєзніков: Після реформи робота державних виконавців суттєво не змінилась

02 лютого, 2017
Аналітика
Владислав Рєзніков: Після реформи робота державних виконавців суттєво не змінилась

Владислав Рєзніков, партнер ЮФ Trusted Advisors, в ексклюзивному коментарі інформаційному порталу Банкрутство & Ліквідація розповів, як змінилася робота державних виконавців після реформи 5 жовтня 2016 року.

Реформа роботи державних виконавців пов'язується зі вступом у дію Законів України №1403-VIII «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» та №1404-VIII «Про виконавче провадження». Разом з цим втратили чинність Закони України «Про державну виконавчу службу» та «Про виконавче провадження» (у редакції 1999 року).

Заслуговує на увагу те, що Закон №1403-VIII більшою мірою спрямований на регулювання діяльності приватних виконавців (статті 16-55), в той час як щодо державних визначає лише загальні засади їх роботи (статті 6-15). При цьому Закон №1403-VIII фактично дублює норми щодо державних виконавців, які містилися у Законі України «Про державну виконавчу службу», що втратив чинність. Натомість, зміни до порядку здійснення виконавчих дій виконавцями внесені Законом України «Про виконавче провадження» (в редакції 2016 року).

На нашу думку, оцінювати зміни у роботі державних виконавців після реформи 5 жовтня необхідно в розрізі двох аспектів:

  • Введеного у дію інституту приватних виконавців.
  • Внесених у Закон України «Про виконавче провадження» змін до порядку здійснення державними виконавцями виконавчих дій.

Зауважуємо, що наразі призначено початок навчальних курсів для приватних виконавців – на 27 лютого 2017 року, в той час як навчання є лише першим етапом на шляху до старту роботи приватних виконавців. У найкращому випадку, перші приватні виконавці зможуть почати працювати наприкінці весни поточного року.

Між тим саме введення інституту приватних виконавців є найбільш радикальною та революційною спробою законодавця реформувати роботу виконавчої служби в Україні, і саме на тлі майбутньої роботи приватних необхідно давати оцінку реформі 5 жовтня, в тому числі змінам у роботі державних виконавців. У зв’язку з цим надання висновків щодо змін у роботі державних виконавців до початку роботи приватних вбачається передчасним.

Крім того, в Закон України «Про виконавче провадження» внесено ряд змін до роботи державних виконавців, а саме: введено Автоматизовану систему виконавчого провадження та Єдиний реєстр боржників; введено обов’язкове авансування витрат виконавчого провадження (за виключенням передбачених законом випадків); введено стягнення виконавчого збору від суми, яка стягнута фактично та ін.

Зазначені зміни є, безсумнівно, позитивними. Введення Автоматизованої системи виконавчого провадження та Єдиного реєстру боржників допоможе оптимізувати обіг інформації в межах виконавчого провадження. Авансування витрат виконавчого провадження забезпечить здійснення державним виконавцем необхідних виконавчих дій, адже до реформи непоодинокими були випадки відсутності фінансування, яке здійснювалося за кошти державного бюджету України.

Однак, необхідно відзначити, що серед системних проблем виконавчої служби та підстав її реформування називають наступні: низьку частку виконаних рішень, відсутність належної мотивації державних виконавців, відсутність ефективної взаємодії державних виконавців з іншими державними та недержавними установами.

Вважаємо, що внесені до Закону України «Про виконавче провадження» зміни не забезпечить вирішення вказаних ключових проблем державної виконавчої служби, як і норми Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів». Положення даних законів не передбачають підвищення мотивації державних виконавців або покращення їх взаємодії з іншими установами, а мають, певною мірою, косметичний, поверхневий характер.

Тим не менше, наведені зміни направлені не лише на роботу державних виконавців, а і приватних, зважаючи на значну роль, яку законодавець відводить введенню інституту приватних виконавців, тому для об’єктивної оцінки даних змін необхідно більше часу.

Підсумовуючи, станом на сьогоднішній день можна констатувати відсутність істотних змін у роботі державних виконавців після реформи 5 жовтня. Введені до Закону України «Про виконавче провадження» зміни навряд чи забезпечать вирішення системних проблем в роботі державних виконавців. Але в будь-якому разі про зміни у роботі державних виконавців після реформи 5 жовтня можна буде говорити лише після початку роботи приватних виконавців та фактичного відтоку виконавчих проваджень у приватний сектор.

Коментарі
Додати коментар